AKTUALNOŚCI

10-06-2020

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania: Gmina Krośniewice

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Urząd Miejski w Krośniewicach informuje, że zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenie można również przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /sf3443haf2/SkrytkaESP. Ważne są tylko dokumenty podpisane podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Druki zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego znajdują się na parterze Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, a także w wersji do pobrania na stronie Urzędu: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[LINK]

Ważne!

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Dodatkowe informacje o zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 24 252 30 24.

 

attach_file Załączniki