AKTUALNOŚCI

09-06-2020

Procedury funkcjonowania boiska zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 15 w czasie pandemii COVID-19: Gmina Krośniewice

Procedury funkcjonowania boiska zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 15 w czasie pandemii COVID-19

[AKTUALIZACJA]


Do procedur funkcjonowania boiska zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 15 w czasie pandemii COVID-19 wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2. Z boiska może jednocześnie korzystać maksymalnie 14 osób (w tym dwóch trenerów)".

Procedury funkcjonowania boiska zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 15 w czasie pandemii COVID-19

 1. Od dnia 8 czerwca 2020 r. boisko na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej 15 będzie czynne codziennie w następujących godzinach: 16:00 - 20:00, również w weekendy.
 2. Z boiska może jednocześnie korzysta maksymalnie 6 osób.
 3. W czasie korzystania z boiska zaleca się zachowanie dystansu zasadę zachowania odstępu 2 metrów.
 4. Maksymalny czas korzystania z obiektu to 2 godziny zegarowe.
 5. Użytkownicy mają obowiązek:
 • Zasłaniania twarzy (ust i nosa) w momencie do dotarcia na obiekt sportowy i po wyjściu z niego, w przypadku zachowania dystansu 2 metrów między sobą.
 • Nie ma obowiązku korzystania z maseczek na boisku.
 • Dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu. Środek dezynfekcyjny znajduje się w dyspozycji pracownika obsługującego boisko.

 • Nadzór nad boiskiem w trakcie jego udostępniania pełni pracownik zatrudniony przez Burmistrza Krośniewic.
 • Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu boiska zamieszczonego na jego ternie.