AKTUALNOŚCI

18-06-2020

ZUS - Spadek liczby ubezpieczonych obywateli z Ukrainy : Gmina Krośniewice

ZUS - Spadek liczby ubezpieczonych obywateli z Ukrainy

Od 31 grudnia 2014 r., liczba ubezpieczonych w ZUS osób narodowości ukraińskiej systematycznie wzrastała. Jeszcze na koniec lutego br., dane dotyczące liczby ubezpieczonych obywateli z Ukrainy w naszym województwie wzrosły o 2 tys. w stosunku do danych z końca grudnia 2019 r. Jednak w końcu kwietnia 2020 r. można już było zauważyć wyraźny spadek w liczbie ubezpieczonych cudzoziemców.

W województwie łódzkim na koniec ubiegłego roku do ubezpieczeń w ZUS zgłoszonych było w sumie 35 tys. obywateli Ukrainy, w dwa miesiące później było ich już 37 tys., a po dwóch kolejnych miesiącach ich liczba spadła o 4,5 tys. 30 kwietnia br. w województwie łódzkim mieliśmy 32,5 tys. ubezpieczonych osób z Ukrainy.

W całym kraju zaobserwowano podobną tendencję. Od grudnia ubiegłego roku do końca lutego br., liczba ubezpieczonych z Ukrainy wzrosła o 18,7 tys. a od 29 lutego do 30 kwietnia br. spadła o 44 tys. i od tego czasu do końca maja, spadła o kolejne 18 tys. osób.

Najwięcej ubezpieczonych przedstawicieli Ukrainy ciągle znajdziemy w województwie mazowieckim, ale konsekwentnie, także tu najwięcej ubyło tych osób w ciągu dwóch miesięcy, bo w sumie - ponad 8 tys. Kolejne województwa z największymi spadkami ubezpieczonych z Ukrainy, to województwo: dolnośląskie o 6,1 tys. osób mniej, śląskie – mniej o 4,4 tys., wielkopolskie – mniej o 4,1 tys.

Choć w tej grupie ubezpieczonych odnotowano tak duże spadki, to nadal właśnie obywatele Ukrainy, stanowią największą grupę ubezpieczonych cudzoziemców. Na koniec kwietnia wynosiła ona ponad 451 tys. osób w całej Polsce. Jak wskazują najnowsze statystyki krajowe, na koniec maja br., liczba ta spadła do ok. 433,5 tys. osób.

Kolejna najliczniejsza grupa cudzoziemców w naszym województwie to przedstawiciele Białorusi. Jest ich znacznie mniej niż Ukraińców. Na koniec kwietnia było 1723 przedstawicieli Białorusi. Ich liczba od 29 lutego spadła o 146 osób.

W województwie łódzkim możemy też spotkać przedstawicieli innych nacji, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Mamy m.in. osoby z obywatelstwem gruzińskim – 1086, w porównaniu z końcem lutego o 6 osób mniej, hinduskim – 602 (o 11 osób mniej) , rosyjskim – 406 (o 25 osób mniej), mołdawskim – 361 (o 54 osoby mniej), armeńskim – 290 (o 2 osoby więcej), czy też włoskim – 225 (było 227), hiszpańskim – 104 (było 110), portugalskim – 55 (było 58), niemieckim – 88 tu bez zmian, francuskim – 95 (było 97) i chińskim – 79 a było 82. Nadal próżno szukać w łódzkim ubezpieczonych społecznie z Bostwany czy Gabonu, Barbadosu, Dominikany i Jamajki.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego