AKTUALNOŚCI

24-06-2020

Wznowione szkolenia rezerw osobowych: Gmina Krośniewice

Wznowione szkolenia rezerw osobowych

Uwaga!!!

Zgodnie z decyzją Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych, od 15 czerwca br. zostają wznowione szkolenia rezerw osobowych.

Szkolenia organizowane są dla:

  • żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych, trwających jednorazowo i w sposób ciągły do 90 dni;
  • osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w formie służby przygotowawczej, trwającej nieprzerwanie do 3 miesięcy, przeznaczonej przede wszystkim na potrzeby korpusu szeregowych.

!!! Szkolenie skierowane jest dla ochotników, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, które straciły pracę z powodu pandemii #SARS-CoV-2. !!!

Uposażenie miesięczne za odbywanie ćwiczeń wojskowych dla szeregowego wynosi około !! 3500 zł !!, natomiast zasadnicze uposażenie dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawcza w korpusie szeregowych !! 1233 zł !!

Chętnych zapraszamy do kontaktu z WKU w Skierniewicach pod nr tel. 261-442-300.

attach_file Załączniki