AKTUALNOŚCI

03-08-2020

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach w Gminie Krośniewice – 2020 rok: Gmina Krośniewice

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach w Gminie Krośniewice – 2020 rok

Burmistrz Krośniewic, działając na podstawie § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2324), podaje do publicznej wiadomości wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zadanie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu:

Lp.Nazwa szkoły i adresKwota dofinansowaniaFinansowy wkład własnyCałkowity koszt zadania

1.Liceum Ogólnokształcące 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 17 4 000,00 zł1 000,00 zł5 000,00 zł

attach_file Załączniki