AKTUALNOŚCI

11-08-2020

Wróć na rynek pracy, zostań na nim dłużej: Gmina Krośniewice

Wróć na rynek pracy, zostań na nim dłużej

ICT Artur Olesiński zaprasza do udziału w projekcie "Wróć na rynek pracy, zostań na nim dłużej"

Zgłoś się, jeśli:

 • masz 50 lat i więcej;
 • mieszkasz w województwie łódzkim;
 • jesteś osobą bez zatrudnienia.

Szczególnie zaproszone są osoby:

 • z niskim wykształceniem;
 • długotrwale bezrobotne;
 • z niepełnosprawnościami (zapewniony dostęp dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności)
 • zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla woj. łódzkiego (tj. powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajeczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, brzeziński)
 • zamieszkałe w miastach średnich tracących funkcje społeczne (tj. Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz)

Oferowane są:

 • Wsparcie doradcy zawodowego (7 godz./osoba)
 • Wsparcie pośrednika pracy (10 godz./osoba)
 • Szkolenia zawodowe w wymiarze średnio 120 godz. (min. w zawodach: Opiekun osoby starszej / niesamodzielnej lub Asystent osobisty / Asystent osoby z niepełnosprawnościami)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

W ramach projektu otrzymasz:

 • refundację kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • egzamin i certyfikat poświadczający nabycie uprawnień zawodowych

SKONTAKTUJ SIĘ!

Tel: 531 074 935

Infolinia: (022) 506 54 85

e-mail: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniebiuro@ictszkolenia.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.