AKTUALNOŚCI

17-08-2020

Unieważnienie otwartego konkursu ofert: Gmina Krośniewice

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Burmistrz Krośniewic ogłosił Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 104.2020 unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

attach_file Załączniki