AKTUALNOŚCI

29-09-2020

Karta Seniora Województwa Łódzkiego: Gmina Krośniewice

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Program jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

  • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

  • Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel. 42 203 48 78. Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00;
  • Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych;
  • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty;
  • Odbioru karty w imieniu Wnioskodawcy może dokonać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dowodu tożsamości;
  • Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.rcpslodz.pl, zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą do udziału w Programie.

Procedura zostania partnerem programu:

  • nawiązanie kontaktu z koordynatorem programu: tj. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź tel. 42 203 48 78, e - mail: kartaseniora(at)rcpslodz.pl

Godziny pracy urzędu: pn. – pt.: 8:00 – 16:00

  • przedstawienie przez przedsiębiorcę lub instytucję oferty z propozycją ulg i zniżek dla seniorów, zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a przedsiębiorcą lub instytucją w sprawie współpracy w ramach programu,
  • odbiór materiałów dotyczących programu tj. naklejki o honorowaniu karty, plakatu oraz pliku z wizualizacją Karty Seniora Województwa Łódzkiego.

attach_file Załączniki