AKTUALNOŚCI

01-10-2020

[ZUS] Będzie łatwiej o zaświadczenie A1 na PUE: Gmina Krośniewice

[ZUS] Będzie łatwiej o zaświadczenie A1 na PUE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe rozwiązania usprawniające wnioskowanie o wydanie zaświadczenia A1. Zaświadczenie potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce m.in. osobom delegowanym do pracy za granicą.

Wnioski o zaświadczenia A1 zostały uproszczone i od 30 września są dostępne dla wnioskodawców na PUE.

Wdrożony został nowy „Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1”, który poprowadzi klienta krok po kroku przez proces składania wniosku o zaświadczenie A1. Klient będzie odpowiadał na kolejne pytania, a system, w oparciu o podane informacje, automatycznie rozpozna, który wniosek jest właściwy w danej sytuacji. – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Kreator będzie również podpowiadał klientowi jak prawidłowo wypełnić wniosek. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych i zakończeniu pracy Kreatora, powstanie komplet dokumentów w postaci właściwego wniosku o wydanie zaświadczenia A1 wraz z wymaganymi załącznikami, o których dodanie klient może być poproszony w zależności od konkretnej sytuacji.

W pierwszej kolejności uruchamiamy kreator dla klientów składających najbardziej typowe wnioski, tj. klientów, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, w trzech sytuacjach:

  • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa łódzkiego

attach_file Załączniki