AKTUALNOŚCI

09-10-2020

[Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie] Informacja w związku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP: Gmina Krośniewice

[Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie] Informacja w związku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w dniu 15 września 2020 r. stwierdzono 88 w 2020 r. ognisko afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP 88. ognisko w 2020 r. stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 110 świń, położonym w miejscowości Łaszków, gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, które graniczy bezpośrednio z województwem łódzkim.

Aktualne dane dotyczące obszarów ASF znajdują się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina hodowcom trzody chlewnej o podstawowych zasadach bioasekuracji, które muszą być bezwzględnie stosowane w każdym gospodarstwie utrzymującym świnie. Przede wszystkim pamiętać należy, że wirus ASF może być przenoszony za pośrednictwem ściółki, paszy, maszyn rolniczych, środków transportu, odzieży i obuwia.

Na terytorium całej RP obowiązuje zakaz obrotu zwierzętami nieoznakowanymi i niezaopatrzonymi w Świadectwo zdrowia wystawione po przeprowadzeniu przez urzędowego lekarza weterynarii badania klinicznego świń w gospodarstwie. Wszyscy hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymagań w zakresie bioasekuracji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina, iż w przypadku wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwie wypłata odszkodowania za zabite zwierzęta, zniszczony sprzęt i pasze uzależniona jest od potwierdzenia, że posiadacz zwierzęcia stosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przestrzegał wymagań w zakresie bioasekuracji i nie wprowadził do gospodarstwa zwierząt o których wiedział, że są chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę, nieoznakowane lub bez świadectwa zdrowia.

Należy pamiętać, że w przypadku padnięcia świni w gospodarstwie, jeśli niewykluczona jest możliwość wystąpienia śmierci zwierzęcia na skutek choroby, konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok i ocena narządów wewnętrznych świni przez lekarza weterynarii w celu wykluczenia zakażenia wirusem ASF jako przyczyna padnięcia.

Na dzień 07 października 2020 r. potwierdzonych ognisk ASF w gospodarstwach na terytorium RP jest 98.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie apeluje o dostosowanie warunków utrzymania świń w gospodarstwie do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r., w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U z 2018 r. poz. 290 z poźn. zm.).

attach_file Załączniki