AKTUALNOŚCI

19-10-2020

Komunikat z dnia 19 października 2020 r.: Gmina Krośniewice

Komunikat z dnia 19 października 2020 r.

W związku z komunikatem z dnia 17 października br. (źródło: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gov.pl) uszczegóławiającym informację o ograniczeniach w komunikacji publicznej zawiadamiamy, iż limity obowiązującego ograniczenia wykorzystywania miejsc siedzących do 50 % NIE DOTYCZĄ transportu uczniów do szkół i przedszkola w naszej gminie.