AKTUALNOŚCI

03-11-2020

Wspieraj Seniora: Gmina Krośniewice

Wspieraj Seniora

Burmistrz Krośniewic informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Krośniewice przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”.

Program bezpośrednio realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z Seniorem telefonicznie, zweryfikuje zgłoszenie i ustali zakres usługi wsparcia. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorow.

 

Numer infolinii 22 505 11 11

 

Dodatkowe informacje dla Seniorów dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod linkiem: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

 

Serdecznie zachęcamy Seniorów do pozostania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią i korzystania z usług ośrodka pomocy społecznej.

attach_file Załączniki