AKTUALNOŚCI

19-11-2020

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla mieszkańców województwa łódzkiego: Gmina Krośniewice

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla mieszkańców województwa łódzkiego

Firma – HN Partners s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Zaprasza mieszkańców Państwa Gminy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z języka angielskiego.

Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej rekrutacja uczestników odbywa się zdalnie.

Zajęcia prowadzone są online. Szkolenie będzie trwało 120 godzin i będzie realizowane na poziomie podstawowym lub średnim (A1/A2/B1 lub B2). Poziom szkolenia zostanie dostosowany do poziomu grupy po przeprowadzeniu diagnozy językowej. Szkolenie zakończy się certyfikowanym egzaminem. Zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem platformy Skype, dlatego ważne jest, aby każdy z uczestników posiadał dostęp do komputera/laptopa/tabletu z szybkim łączem internetowym.

Aby wziąć udział w szkoleniu Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

- w chwili przystąpienia do Projektu mieć 25-49 lat i posiadać wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (do poziomu ISCED 3 włącznie), lub w chwili przystąpienia do Projektu mieć 50 lat i więcej bez względu na poziom wykształcenia;

- uczyć się, pracować lub zamieszkiwać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego.

Do Projektu zaprasza się zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Projekt jest dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu. Zapewnione materiały dydaktyczne dla każdego Uczestnika oraz wykwalifikowaną kadrę lektorów.

Tryb zajęć będą ustalane indywidualnie z Uczestnikami, biorąc pod uwagę ich możliwości czasowe.

Informacje o prowadzonym naborze:

- strona internetowa - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://hnpartners.pl/angielski-na-5/

- Facebook - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.facebook.com/Angielski-na-5-100253984660646

 

attach_file Załączniki