AKTUALNOŚCI

03-12-2020

Zapewnienie odpowiedniego poziomu transportu publicznego: Gmina Krośniewice

Zapewnienie odpowiedniego poziomu transportu publicznego

Burmistrz Krośniewic zaprasza mieszkańców Gminy do wyrażenia opinii
w przedmiocie potrzeb zapewnienia
odpowiedniego poziomu transportu publicznego.

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców Gminy Krośniewice, rozważa możliwość utworzenia na terenie Gminy Krośniewice dodatkowych linii transportu publicznego. Jest to szansa dla mieszkańców naszej gminy, którzy nie dysponują własnym środkiem transportu, a mają potrzeby dojazdu do Krośniewic np. do lekarza, sklepu czy na targ. Obecnie istniejące linie transportu publicznego, realizowane bez udziału naszej Gminy, nie zaspokajają potrzeby naszych mieszkańców, bo zbyt rzadko kursują.

Korzyści wynikające z uruchomienia nowych linii autobusowych na terenie Gminy Krośniewice:

- Bilety dla dzieci zakupuje Gmina – rodzice, jak dotychczas, nie ponoszą kosztów dowozu dzieci do szkoły i przedszkola;

- Więcej kursów autobusowych na terenie Gminy, z możliwością korzystania z nich zarówno dzieci, jak i innych pasażerów;

- Brak konieczności zakupu nowych autobusów;

- Bilet miesięczny ulgowy obowiązujący na terenie Gminy Krośniewice, będzie gwarantował bezpłatny przejazd na linii Krośniewice – Kutno (dotyczy przewoźnika obsługującego Gminę);

- Nowsze autobusy dowożące dzieci do szkół i przedszkoli.

Transport na takich samych zasadach organizują już gminy z terenu Powiatu Kutnowskiego, takie jak: Nowe Ostrowy, Łanięta, Bedlno, Żychlin, Oporów, Strzelce.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest również uruchomienie kilku linii z Krośniewic do Kutna, na których mieszkańcy naszej Gminy będą mieli bardzo korzystne ceny biletów.

- Do Kutna byłyby realizowane 32 kursy (do godziny 22:00)

- Koszt biletu normalnego – 3,50 zł

- Koszt biletu miesięcznego – 150 zł

- Koszt biletu miesięcznego – szkolnego – 75 zł

- Bezpłatny dojazd dla dzieci posiadających gminny bilet miesięczny.

Czekamy na Państwa opinię w temacie, czy korzystaliby Państwo z tego rodzaju transportu zbiorowego? Prosimy przesyłać informacje za pośrednictwem komentarzy pod postem, maila lub anonimowej ankiety umieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl

Link do ankiety: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[TUTAJ]


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres Otwiera program do wysyłania emailipromocja2(at)krosniewice.pl
lub pod nr tel. 24 252 30 24.

 

 

attach_file Załączniki