AKTUALNOŚCI

11-12-2020

OSP w Krośniewicach - dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości: Gmina Krośniewice

OSP w Krośniewicach - dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman informuje, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Finansów. Kwota, która została przyznana dla naszego OSP to 51 000 zł.

Pieniądze pochodzące z dofinansowania wsparły finansowo zakup 12 kompletów Nomex’ów, tj. ubrań ochronnych specjalnych dla czynnych druhów, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto zakupiono także piłę spalinową, która będzie wyposażeniem nowo zakupionego bojowego wozu strażackiego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Posła na Sejm RP Pana Tadeusza Woźniaka, Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Szanowny Panie Pośle, dziękujemy za pańskie wsparcie i zaangażowanie w pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach.

Liczymy na to, że nowe wyposażenie ochrony osobistej naszych strażaków pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Kutnowskiej i zwiększy komfort pracy druhów z krośniewickiej OSP.