AKTUALNOŚCI

11-12-2020

[Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie] Wysoce zjadliwa grypa ptaków: Gmina Krośniewice

[Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie] Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W związku z wystąpieniem na obszarze Polski coraz liczniejszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, występujących zarówno u ptaków dzikich, jak i w stadach drobiu hodowlanego (również w hodowlach przyzagrodowych) oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, który zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków.

Zdecydowana większość ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa, należy do rzędu blaszkodziobych, siewkowych i szponiastych. Duży odsetek wyników dodatnich stanowią przypadki u różnych gatunków dzikich gęsi.

 

Z uwagi na powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego o pomoc w zlokalizowaniu miejsc, w których znajdują się zwłoki padłych ptaków dzikich. W przypadku znalezienia padłego ptaka należy bezzwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, Urząd Gminy bądź lekarza weterynarii wolnej praktyki o tym fakcie, jednocześnie bezwzględnie przestrzegać zasady pozostawienia zwłok w miejscu ich odnalezienia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z prośbą do Państwa o przekazanie powyższych informacji mieszkańcom podległych gmin drogą zwyczajowo przyjętą na Państwa terenie.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kutnie
lek. wet. Izabela Antonkiewicz 

attach_file Załączniki