AKTUALNOŚCI

18-12-2020

24 grudnia dniem wolnym w ZUS: Gmina Krośniewice

24 grudnia dniem wolnym w ZUS

Pracownicy ZUS 24 grudnia br. odbierają dzień wolny. Sale obsługi klientów będą zamknięte. Emerytury i renty zostaną wypłacone przed świętami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 24 grudnia br., zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownicy Zakładu odbierają dzień wolny przypadający na dzień świąteczny w sobotę 26 grudnia. W związku z tym placówki Zakładu oraz Centrum Obsługi Telefonicznej będą nieczynne. Do dyspozycji klientów ZUS przez cały czas pozostaje Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Wypłata świadczeń przed terminem

Jednocześnie informujemy, że osoby, których termin płatności emerytur i rent przypada na 25 dzień miesiąca, a więc w grudniu zbiega się z pierwszym dniem Świąt, będą miały wypłacone świadczenia jeszcze przed Wigilią. W poniedziałek 21 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, dla osób, których świadczenie dostarczane jest przez listonosza, a przelewy na rachunki bankowe emerytów i rencistów zostaną zrealizowane w środę 23 grudnia.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

attach_file Załączniki