AKTUALNOŚCI

07-01-2021

Usuwanie wyrobów zawierających azbest : Gmina Krośniewice

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Krośniewice, dnia 5 stycznia 2021 r.

IŚZ. 6232.1.1.2021.MW

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

W związku z podjęciem Uchwały Nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice na lata 2019-2032 oraz zamiarem złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, uprzejmie informuję, że mieszkańcy mogą składać wnioski na pozbyciem się płyt azbestowych (eternitu) z terenu swojej nieruchomości.

W ramach ww. wniosku Gmina Krośniewice zobowiąże się do demontażu, zebrania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (eternit) na koszt własny przy udziale wnioskowanego dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie realizowane będzie w 2021 r.

Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się w terminie do 15 lutego 2021 r., do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godzinach 7.30-15.30, środy 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00, pokój nr 4 lub zadzwonić pod numer telefonu 24/25 23 024 wew.5

Z poważaniem
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

attach_file Załączniki