AKTUALNOŚCI

08-01-2021

ANKIETA DLA ROLNIKÓW - popyt na nieruchomości KOWR: Gmina Krośniewice

ANKIETA DLA ROLNIKÓW - popyt na nieruchomości KOWR

[ANKIETA W ZAŁĄCZENIU]

Szanowni Państwo !

Otrzymałam z KOWR zapytanie o zainteresowanie popytem na nieruchomości rolne leżące na terenie naszej gminy, a będące własnością KOWR. Przedkładam Państwu anonimową ankietę do wypełnienia.

Osoby zainteresowane proszę o wrzucanie wypełnionej ankiety do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach lub przesłanie mailem na adres sekretariat@krosniewice.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2021 r.

Z poważaniem
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman