AKTUALNOŚCI

15-01-2021

.: Gmina Krośniewice

.

Pani Małgorzacie Czerwińskiej,
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Taty

składają

Katarzyna Erdman
Burmistrz Krośniewic
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego
i jednostek organizacyjnych

 

Sławomir Kępisty
Przewodniczący RM w Krośniewicach
wraz z Radnymi, Sołtysami
i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli