AKTUALNOŚCI

29-01-2021

Oddanie do użytku autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice: Gmina Krośniewice

Oddanie do użytku autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice

29 stycznia 2021 r. na terenie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach odbyła się uroczystość oddania do użytku pojazdu Mercedes-Benz Sprinter przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

 

W uroczystości na zaproszenie Burmistrza Krośniewic Katarzyny Erdman udział wzięli:

 • Pan Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 • Pan Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski;

 • Pan Tomasz Walczewski - Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego;

 • Pani Anna Antczak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;

 • Pani Beata Fałowska - Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych PCPR w Kutnie;

 • Pan Grzegorz Nodzak - Asystent Społeczny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego;

 • Pani Justyna Kieszkowska – Asystentka Posła na Sejm RP Tadeusza Woźniaka;

 • Pani Aleksandra Dudkiewicz - Dyrektor Biura Senatora Rzeczypospolitej Przemysława Błaszczyka;

 • Pan Sławomir Kępisty - Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Podczas uroczystości dokonano oficjalnego przecięcia wstęgi, które miało symbolizować przekazanie autobusu do użytkowania przez Gminę Krośniewice na rzecz osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman podziękowała przybyłym gościom za wsparcie oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania i zakupie pojazdu. Rozmawiano także  o możliwościach składania kolejnych wniosków i pozyskiwania środków na inne zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki dofinansowaniu Gmina dokonała zakupu nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. Samodzielnie nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie przyczyni się przede wszystkim do poprawienia standardu transportu osób niepełnosprawnych w Gminie, zapobiegnie powstawaniu barier komunikacyjnych a także da możliwość rozwijania różnych form integracji społecznej związanych z koniecznością przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Zwiększy się szansa osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku, na korzystanie z pełnej oferty zajęć warsztatowych, rehabilitacji a przede wszystkim oferty edukacyjnej w placówkach położonych poza terenem gminy.

Wsparcie finansowe dało możliwość zorganizowania transportu wszystkim osobom niepełnosprawnym z Gminy Krośniewice wnioskującym o przewóz, których terapia i rehabilitacja jest konieczna. Przede wszystkim zapewnia przewóz osoby poruszającej się na wózku.

 

Autobus został zakupiony w ramach „Programu wyrównania różnić między regionami III” w obszarze D – Likwidacja barier transportowych - projektu pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice, na podstawie Umowy nr 2/WRR/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. zawartej z Powiatem Kutnowskim.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 275 520,00 zł,

w tym:

 1. kwota z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódź w wysokości: 182 000,00 zł;

 2. kwota ze środków własnych w wysokości: 93 520,00 zł.

 

W związku z realizacją projektu Gmina Krośniewice dokonała zakupu fabrycznie nowego - wyprodukowanego w roku 2020 nieużywanego sprawnego technicznie autobusu Mercedes-Benz Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim w następujących wariantach:

 1. 19 osób siedzących z kierowcą i 1 osoby stojącej;

 2. 16 osób siedzących z kierowcą, 1 osoby stojącej i 2 osoby na wózku inwalidzkim.

 

Pojazd wyposażony jest w najazdy dla wózka inwalidzkiego, pasy oraz kotwiczenia, 3 fotele na złączkach szybkiego demontażu.

attach_file Załączniki