AKTUALNOŚCI

08-02-2021

Akcja Zima 2020/2021: Gmina Krośniewice

Akcja Zima 2020/2021

Zgłoszenia mieszkańców oraz osób korzystających z dróg powinny być kierowane:

DROGI GMINNE
Do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
tel. 24 252 31 43

 

DROGI POWIATOWE
Do Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie - tel. 24 355 76 77

 

DROGA WOJEWÓDZKA
Do Zarządu Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu
tel. 46 837-57-42 lub 46 830-20-82

 

DROGI KRAJOWE
Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Baza w Krośniewicach
tel. 24 252 31 20