AKTUALNOŚCI

18-02-2021

INFORMACJA DLA PAR MAŁŻEŃSKICH – JUBILEUSZ 50-LECIA: Gmina Krośniewice

INFORMACJA DLA PAR MAŁŻEŃSKICH – JUBILEUSZ 50-LECIA

Serdecznie zachęcam wszystkie pary małżeńskie, które w 2021 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz te, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, (a nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie), do składania wniosków o przyznanie powyższych odznaczeń.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krośniewicach. Zgłoszenia jubilatów należy dokonywać osobiście lub przez osoby bliskie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co niewątpliwie dodaje wyjątkowości tego odznaczenia.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowią szczególne wyrazy uznania za trwałość więzi małżeńskich osób, które przeżyły wspólnie 50 lat.

Jeszcze raz zachęcam Państwa do składania wniosków o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Burmistrz Krośniewic
/-/ Katarzyna Erdman

 

Krośniewice, 18 lutego 2021 r.


MIEJSCE W KTÓRYM NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 8, ul. Poznańska 5,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia Małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL

 

KTO MOŻE ZOŻYĆ WNIOSEK

  • Jubilaci
  • bliscy Jubilatów

 

OPŁATY

nie podlega opłacie

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przekazywane są do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przesyła je Prezydentowi RP.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list Gratulacyjny od Prezydenta RP.


Zaproszenie - treść w artykule