AKTUALNOŚCI

17-02-2021

Informacja w związku z wykryciem dwóch przypadków grypy ptaków.: Gmina Krośniewice

Informacja w związku z wykryciem dwóch przypadków grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, ze na terenie województwa mazowieckiego w dniach 11 i 12 lutego 2021 r. wykryto dwa przypadki grypy ptaków u ptaków dzikich. Pierwszy przypadek wykryto u łabędzia padłego w miejscowości Jarocin, gmina Baboszewo, powiat płoński. Drugi przypadek dotyczył łabędzia padłego w okolicy Jeziorka Wieliszewskiego, gmina Wieliszew, powiat legionowski. Wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Zgodnie z Rozporządzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zakazuje się:

  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki,
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

2) nakazuje się:

  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z prośba do Państwa o przekazanie powyższych informacji mieszkańców podległych gmin droga zwyczajowo przyjęta na Państwa terenie.

Występowanie wirusów grypy ptaków, w szczególności wirusów wysoce zjadliwej grypy, u dzikiego ptactwa stwarza stale ryzyko bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli, zwłaszcza podczas sezonowego przemieszczania się ptactwa migrującego, i ryzyko późniejszego rozprzestrzenienia się wirusa z zakażonego gospodarstwa do innych gospodarstw, co może spowodować znaczące straty ekonomiczne.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina, iż w dalszym ciągu na obszarze całego kraju obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

attach_file Załączniki