AKTUALNOŚCI

04-03-2021

79. rocznica likwidacji getta w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

79. rocznica likwidacji getta w Krośniewicach

Pamiętać to nasza powinność…

2 marca odbyły się obchody 79. rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach, podczas których o Zagładzie krośniewickich Żydów kilka słów powiedziała Aleksandra Szafrańska-Dolewska. Pod tablicą pamiątkową złożyły kwiaty przedstawicielki władz samorządowych: Anna Chmielecka – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach wraz z Katarzyną Erdman – Burmistrz Krośniewic, a także Ksenia Stasiak – dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach wraz z pracownikami.

Dziękujemy przedstawicielom mediów – Telewizji Kutno z Media ARRK Sp. z o.o. oraz telewizji z eKutno TV za ich obecność i relacjonowanie wydarzeń. W dobie epidemii Covid-19 jest to bardzo ważne z uwagi na rygory sanitarne i brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach zainteresowanych mieszkańców.


Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieArtykuł na stronie eKutno.pl

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieMateriał eKutno TV (YouTube)

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieMateriał TVP Łódź


Z uwagi na epidemię COVID-19 zaplanowano krótkie obchody z niewielką ilością osób, zachowując reżim sanitarny.

Dziękujemy za objęcie tego wydarzenia Patronatem Honorowym Naczelnemu Rabinowi Polski – Michaelowi Schudrichowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach – Sławomirowi Kępistemu.

Obchody zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.attach_file Załączniki