AKTUALNOŚCI

11-03-2021

Dzień Sołtysa 2021: Gmina Krośniewice

Dzień Sołtysa 2021

Wszystkim Sołtysom
z terenu Gminy Krośniewice
składamy wyrazy uznania
za wkład i zaangażowanie
w rozwój obszarów wiejskich.

Dużo zdrowia, wytrwałości
i jeszcze więcej satysfakcji
z działań na rzecz Gminy

życzą

Katarzyna Erdman
Burmistrz Krośniewic
wraz z Pracownikami Urzędu
i jednostek organizacyjnych

 

Sławomir Kępisty
Przewodniczący RM w Krośniewicach
wraz z Radnymi i Przewodniczącymi
Zarządów Osiedli

 

Krośniewice
11 marca 2021 r.