AKTUALNOŚCI

11-03-2021

[MZGKiM] Płatności za wodę i nieczystości płynne - numer konta bankowego: Gmina Krośniewice

[MZGKiM] Płatności za wodę i nieczystości płynne - numer konta bankowego

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 KWIETNIA 2021 r. PŁATNOŚCI ZA WODĘ,
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE NALEŻY DOKONYWAĆ NA JEDEN RACHUNEK BANKOWY.

 

PROSIMY O REALIZACJĘ PRZELEWÓW NA RACHUNEK BANKOWY:
BS KROŚNIEWICE 64 9023 0006 0000 0983 2000 0010

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY KSIĘGOWE
WYSTAWIANE BĘDĄ Z AKTUALNYM NUMEREM KONTA

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
99-340 Krośniewice, ul. Paderewskiego 3
tel./fax 24 252 31 43

attach_file Załączniki