AKTUALNOŚCI

12-03-2021

[MGOPS] Terminy wydawania żywności: Gmina Krośniewice

[MGOPS] Terminy wydawania żywności

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH
INFORMUJE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

 

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE W GODZINACH 9:00 – 14:30 W DNIACH:

  • 23 marca 2021 R. – OD NUMERU 1247 DO NUMERU 1330
  • 24 marca 2021 R. – OD NUMERU 1331 DO NUMERU 1410
  • 25 marca 2021 R. – OD NUMERU 1411 DO NUMERU 1500
  • 26 marca 2021 R. – OD NUMERU 1501 DO NUMERU 1601

Żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie wydawana:

na Stadionie Miejskim w Krośniewicach – garaż
Po odbiór żywności należy zgłaszać się z dużymi torbami ze względu na ilość produktów

 

Dwukrotne nieodebranie paczki żywnościowej skutkować będzie skreśleniem z listy osób uprawnionych.

Paczkę żywnościową za inną osobę odebrać można będzie tylko na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia podpisanego przez tą osobę za okazaniem dowodu osobistego – wzór upoważnienia do odbioru w MGOPS Krośniewice.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Unia Europejska - EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM

attach_file Załączniki

Ikona jpg POPZ20142020.jpg jpg 15,11 kB