AKTUALNOŚCI

15-03-2021

[ZUS] Zwolnienie ze składek w kulturze – wnioski do 15 marca: Gmina Krośniewice

[ZUS] Zwolnienie ze składek w kulturze – wnioski do 15 marca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: w poniedziałek (15 marca 2021 roku) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Dotyczy to przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej kulturze.

Obowiązujące od 26 stycznia 2021 r. rozwiązanie dotyczy: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów (kody PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z), firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów (kody PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z) oraz płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu.

Umorzenie przysługuje, jeśli wskazani przedsiębiorcy doświadczyli spadku przychodów z tej działalności o co najmniej 75 proc. Należy przy tym porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z tym samym miesiącem roku 2019 – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. - Podmiot musiał też być zgłoszony jako płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe, jeśli nie był zwolniony z obowiązku ich przekazywania do ZUS – dodaje.

Zwolnienie przysługuje również ze składek już opłaconych. Po ich umorzeniu płatnik będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaty lub zostanie ona rozliczona na należności za inne miesiące.

Wniosek o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień można złożyć do 15 marca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wypełniają wniosek RDZ-B. Szczegółowe informacje o wsparciu dostępne są na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

attach_file Załączniki