AKTUALNOŚCI

19-03-2021

[ŁODR w Bratoszewicach] Harmonogram szkoleń: Gmina Krośniewice

[ŁODR w Bratoszewicach] Harmonogram szkoleń

Rolniku !!!!

W dobie pandemii Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wszystkie szkolenia przeprowadza w postaci webinarium. Tematy szkoleń umieszczane są na stronie ośrodka Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.lodr-bratoszewice.pl w zakładce harmonogram szkoleń. Przy danym szkoleniu podany jest link do szkolenia. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia proszone są o kontakt z osobą organizującą szkolenie tel. podany obok linku do szkolenia.

Harmonogram szkoleń:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[LINK 1] Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[LINK 2]

attach_file Załączniki