AKTUALNOŚCI

24-03-2021

Podziękowanie - "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3": Gmina Krośniewice

Podziękowanie - "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Bardzo dziękuję za złożenie swoich deklaracji chęci przystąpienia do projektu pod nazwą "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku lat 3".

Z przykrością jednak informuję, po dokonaniu analizy złożonych deklaracji wynika, że niestety jest niewielkie zainteresowanie w Gminie Krośniewice na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani przez co nieosiągnięta została minimalna wartość dofinansowania projektu, która wynosi 454 710,00 PLN. 

Wobec powyższego Gmina Krośniewice nie będzie ubiegała się o wsparcie finansowe w ramach ww. konkursu.

Dziękuję Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli za zaangażowanie i pomoc w dotarciu do rodziców dzieci do lat 3.

Z poważaniem

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Komunikat - treść w artykule

attach_file Załączniki