AKTUALNOŚCI

02-04-2021

[ZUS] Centrum Ulg w I i II oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi : Gmina Krośniewice

[ZUS] Centrum Ulg w I i II oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

1 kwietnia w I i II oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi utworzone zostały Centra Ulg, które będą rozpatrywały wnioski płatników składek z całego kraju.

Centra zajmować się będą rozpatrywaniem wniosków m.in. o rozłożenie należności z tytułu składek na raty, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zwolnienie spod egzekucji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. W całym kraju utworzonych zostanie 10 Centr Ulg – wyjaśnia Agnieszka Majkowska – Nowak, dyrektor ds. dochodów w I oddziale ZUS w Łodzi.

W Centrach znajdujących się w obu łódzkich oddziałach będą rozpatrywane wnioski z całego kraju, z wyłączeniem spraw z terenu województwa łódzkiego.

Wnioski z terenu działania naszego oddziału, czyli tego w którym znajduje się Centrum Ulg (CUL) , nie będą przez nas rozpatrywane i trafią do innych Centr na terenie kraju – mówi Monika Piotrowska, kierownik CUL w I oddziale w Łodzi. - Z obsługi naszego Centrum wyłączone zostają także sprawy z sąsiadujących z nami oddziałów w Tomaszowie Mazowieckim i II oddziału w Łodzi – dodaje.

Takie rozwiązanie ma wpłynąć na bezstronność postępowania oraz jakość i sprawność w wydawaniu decyzji. Kontakt z analitykami i pracownikami Centr klienci będą mieli poprzez doradców ds. ulg i umorzeń. Dla pracowników, którzy będą koncentrowali się na rozpatrywaniu wniosków organizowane są specjalne szkolenia, które pomogą w wydawaniu jednolitych decyzji.

Od 1 kwietnia w Centrach Ulg rozpatrywane będą wnioski o ulgi z terenu działania innych Centr. Merytoryczna obsługa wniosków ze wszystkich jednostek ZUS w kraju rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. – mówi Ewa Głowacka-Borowiecka, dyrektor ds. dochodów w II oddziale ZUS w Łodzi. Do tego czasu będziemy tworzyć zespół wyspecjalizowanych analityków. W pierwszej kolejności prowadzimy rekrutację wewnętrzną, a jeżeli w ten sposób nie uda się skompletować całego zespołu, przeprowadzimy rekrutację zewnętrzną – dodaje.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

attach_file Załączniki