AKTUALNOŚCI

28-04-2021

Informacja o projekcie pilotażowym pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego": Gmina Krośniewice

Informacja o projekcie pilotażowym pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego"

W dniach 19 kwietnia 2021 r. - 5 maja 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego" realizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Zajęcia, które rozpoczną się 29 maja br. i potrwają do 11 września br., mają charakter bezpłatny. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego" służy przygotowaniu uczestników do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Mogą w niej wziąć udział osoby w przedziale wiekowym 18-25 lat zamieszkujące województwo łódzkie.

Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji. Zaplanowano min. 5 zjazdów weekendowych, podczas których eksperci/praktycy podzielą się wiedzą m.in. zarządzania projektami, planowania kariery, autoprezentacji, konsultacji społecznych oraz warsztaty praktyczne w sierpniu br. Podsumowanie projektu nastąpi we wrześniu br. podczas Forum Promocji Województwa Łódzkiego. Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego".

Serdecznie zachęcam do udziału!

dr Iwona Wieczorek
Dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego