AKTUALNOŚCI

04-05-2021

Międzynarodowy Dzień Strażaka 2021: Gmina Krośniewice

Międzynarodowy Dzień Strażaka 2021

Wszystkim Druhnom i Druhom
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

Dziękujemy za Wasze poświęcenie
i ciężką pracę na rzecz
ratowania życia i mienia.

Życzymy Wam, aby święty Florian
zawsze czuwał nad Wami i Waszymi
rodzinami, a wykonując swą służbę
było tyle powrotów, co wyjazdów.

 

Katarzyna Erdman
Burmistrz Krośniewic
wraz z pracownikami Urzędu
i jednostek organizacyjnych

 

Sławomir Kępisty
Przewodniczący RM
w Krośniewicach
wraz z Radnymi, Sołtysami
i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

 

Krośniewice, 04 maja 2021 r.

attach_file Załączniki