AKTUALNOŚCI

20-05-2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezarządzeniem nr 53.2021 z dnia 18 maja 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.