AKTUALNOŚCI

14-06-2021

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Krośniewice w 2021 r.: Gmina Krośniewice

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Krośniewice w 2021 r.

Beneficjent: GMINA KROŚNIEWICE, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

Nazwa zadania: LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE KROŚNIEWICE W 2021 R.

Wartość ogólna zadania: 26 861,33 PLN

 

Źródła finansowania:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja) w kwocie: 22 185,47 PLN

  2. Budżet Gminy Krośniewice w kwocie: 4 675,86 PLN

 

W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac:

  • demontaż, zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest - 6,100 Mg,
  • zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest - 66, 260 MG.

 

Link do strony: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zainwestujwekologie.pl

 

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman