AKTUALNOŚCI

18-06-2021

Program "Czyste Powietrze" - informacja: Gmina Krośniewice

Program "Czyste Powietrze" - informacja

Gmina Krośniewice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z dniem 1 lipca 2021 roku przystępuje do realizacji programu „Czyste powietrze”. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła.

W ramach zadania w Krośniewicach zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym Mieszkańcy otrzymają wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Obsługę punktu konsultacyjno– informacyjnego prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3 - pokój nr 8, mail : Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)mzgkim.pl, tel. 24 2523143.