AKTUALNOŚCI

21-06-2021

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: Gmina Krośniewice

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Krośniewice przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzulą RODO w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pokój nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2021 r.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać: bezpośrednio ze strony Urzędu Miejskiego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.krosniewice.pl/ lub u sołtysa.

Gmina Krośniewice przeprowadzi, też rozeznanie rynku i wybierze firmę, która będzie odbierać folię. Zgodnie z warunkami programu rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów foliowych w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Urząd Miejski, gdyż nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Krośniewice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.