AKTUALNOŚCI

23-06-2021

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniet. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) na wniosek Burmistrza Krośniewic zwołana zostaje sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 930 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów szkoły podstawowej i przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krośniewice, w roku szkolnym 2021/2022.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki