AKTUALNOŚCI

16-08-2021

XLI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach : Gmina Krośniewice

XLI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2021 r. poz. 1372), na wniosek Burmistrza Krośniewic zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 18 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Nr XXXIII/193/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/175/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krośniewice, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krośniewice oraz określenia warunków korzystania z tych przystanków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

5. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki