AKTUALNOŚCI

17-08-2021

[ZUS] 140 tys. świadczeń z Dobrego Startu, na kontach wnioskujących z województwa łódzkiego: Gmina Krośniewice

[ZUS] 140 tys. świadczeń z Dobrego Startu, na kontach wnioskujących z województwa łódzkiego

Do tej pory w całym kraju złożono ponad 2 mln 263 tys. wniosków o 300 plus z programu Dobry Start. W województwie łódzkim złożono 133 tys. wniosków o wyprawkę, na 185,6 tys. dzieci. Ogółem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już prawie 2,5 mln świadczeń na kwotę niemal 725 mln zł. W województwie łódzkim wypłacono 140 tys. świadczeń, na kwotę 42 mln zł – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Świadczenie z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku – bez względu na dochód rodziny - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Od tego roku wnioski o to świadczenie, obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 roku, wyłącznie w formie elektronicznej. Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone jeszcze sierpniu, powinny zostać zrealizowane do końca września.

Wnioski można składać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Ze wszystkich kanałów może skorzystać jedynie rodzic. Natomiast osoba sprawująca piecze nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba ucząca się – usamodzielniona czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej, wniosek o 300 plus może złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

Na PUE ZUS także, osoby wnioskujące (również te które wnioskowały przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia), znajdą wszystkie informacje na temat obsługi tego wniosku oraz korespondencję z nim związaną.

Świadczenie 300 plus wypłacane będzie tylko w formie bezgotówkowej, na numer rachunku bankowego. Rodzice, którzy nie posiadają konta w banku, będą musieli je założyć, to samo dotyczy osób, które posiadają przedpłatowe karty z MOPS-u czy GOPS-u, numery tych kart nie mogą być podawane jako numer rachunku bankowego.

Osoby, które nie radzą sobie z elektroniczną formą składania wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS przy ich składaniu, zarówno na Salach Obsługi Klientów w placówkach ZUS, ale także w wybranych placówkach Poczty Polskiej, urzędach gmin oraz placówkach KRUS. Informacje na temat czasu i miejsca dyżurów dostępne są na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezus.pl, w zakładce Dobry Start.

Dostępna jest też infolinia pod numerem 22 290 22 02, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Jeśli chcemy pomyślnie złożyć wniosek o świadczenie, musimy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

- Nasi pracownicy pomagający w wysłaniu wniosków o 300 plus zauważyli, że osoby wnioskujące często nie mają przy sobie numeru rachunku, który należy wpisać we wniosku, nie mają założonej poczty elektronicznej, a we wniosku należy podać adres mailowy. Problemem czasem bywa też podanie nazwy szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać dziecko. Tymczasem wszystkie te dane są niezbędne, bez nich nie można wysłać wniosku. – Zanim zaczniemy wypełniać wniosek, czy to w zaciszu domowym przy komputerze czy z pomocą pracownika ZUS w Sali obsługi klientów, warto zebrać wszystkie te dane, łącznie z nazwą szkoły, jej adresem i kodem pocztowym, by samo składanie wniosku przebiegło szybko i sprawnie – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

 

 

 

attach_file Załączniki