AKTUALNOŚCI

01-09-2021

XLII Sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

XLII Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołana zostaje XLII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 3 września 2021 r. o godz. 8:20 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki