AKTUALNOŚCI

08-10-2021

XLIV sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

XLIV sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołana zostaje XLIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 14 października 2021 r. o godz. 1330 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniew sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  6. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki