AKTUALNOŚCI

19-10-2021

Zgłoszenie polowania zbiorowego: Gmina Krośniewice

Zgłoszenie polowania zbiorowego

Informujemy, że w dniach 03-06 listopada 2021 r. na terenie OHZ ZG PZŁ Krośniewice (obwody 2 i 239), tereny gmin powiatu kutnowskiego: Dąbrowice, Nowe Ostrowy, Krośniewice oraz powiatu kolskiego: Chodów, odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem 12 myśliwych z państw Unii Europejskiej na zwierzynę grubą i drobną.

Polowanie każdorazowo odbędzie się w godzinach: 7:30 - 16:00, miejsce zbiórki - siedziba OHZ.