AKTUALNOŚCI

26-10-2021

Granty PPGR - bezpłatne komputery dla uczniów: Gmina Krośniewice

Granty PPGR - bezpłatne komputery dla uczniów

AKTUALIZACJA

W związku ze zmianą zasad projektu informujemy: Uczeń musi obecnie również zamieszkiwać w gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane PPGR.

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego otrzymania na własność komputera do celów edukacyjnych.

Komputery są przeznaczone dla uczniów, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Uczeń jest dzieckiem, wnukiem, prawnukiem lub opiekunem prawnym osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym PPGR oraz zamieszkiwali w miejscowości gminie objętej PPGR.

  2. Uczeń musi obecnie również zamieszkiwać w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane PPGR.

  3. Rodzic ucznia podpisze oświadczenie o chęci przystąpienia do projektu i otrzymania komputera oraz przeznaczenia go na cele edukacyjne - Oświadczenie

  4. Jeśli uczeń ukończył 18 lat ale nadal uczęszcza do szkoły to samodzielnie podpisuje oświadczenie - Oświadczenie

  5. Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach ul. Poznańska 5 do dnia 2.11.2021r. Wzory oświadczeń są dostępne również w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.

Zgodnie z najnowszymi informacjami uzyskanymi od Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wniosek o otrzymanie komputera mogą składać również osoby, które skorzystały z programu Zdalna Szkoła i komputer został zwrócony szkole.

 

 

Wersja oryginalna (12:49 20-10-2021)

 

 

attach_file Załączniki