AKTUALNOŚCI

10-11-2021

Nowy stół do gry w teqball: Gmina Krośniewice

Nowy stół do gry w teqball

Gmina Krośniewice zakupiła stół do gry w teqball, którego koszt wyniósł 12.298,77 zł.

Zakup sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach, która realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mający na celu m.in. promocję zdrowego stylu życia i zapewnienie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, w tym organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Teqball to stosunkowo nowa dyscyplina sportowa, która zyskuje coraz większą popularność, szczególnie w powiecie kutnowskim. Osoby zainteresowane zapraszamy na mecze pokazowe, które odbędą się podczas zawodów sportowych organizowanych pod nazwą "Gramy dla Niepodległej", w dniu 11 listopada 2021 r. na Hali Sportowej w Krośniewicach (ul. Łęczycka 19A).

Podczas imprezy sportowo-kulturalnej Burmistrz Krośniewic Pani Katarzyna Erdman oficjalnie przekaże zakupiony stół do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.