AKTUALNOŚCI

09-11-2021

Bezpłatne szkolenia - Szkoła Inicjatyw Strażniczych: Gmina Krośniewice

Bezpłatne szkolenia - Szkoła Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS).

To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 5 grudnia.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieFormularz zgłoszeniowy

Oferta:

• 10 webinariów i 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.

• Kontakt z osobami z całej Polski północno-zachodniej, które prowadzą działania watchdogowe.

• Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);

• Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych.

Więcej o kursie pod adresem:Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniesiecobywatelska.pl/sis

Zgłoszenia do 5 grudnia 2021 r.

23 listopada o godz. 19 zapraszamy również na webinarium,o inicjatywie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://webinar.getresponse.com/QJPh5/lokalnie-dociekliwi---o-jawnosci-i-roli-watchdogow-w-polsce

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu “Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony”. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

attach_file Załączniki

Ikona png watchdog.png png 14,53 kB
Ikona png watchdog.png png 14,53 kB