AKTUALNOŚCI

08-12-2021

Informacja o projekcie pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”: Gmina Krośniewice

Informacja o projekcie pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”

W dniach 3 listopada 2021 r. - 10 stycznia 2022 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” realizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Zajęcia, które rozpoczną się 14 lutego br. i potrwają do 15 lipca br., mają charakter bezpłatny. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” służy przygotowaniu uczestników do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Mogą w niej wziąć udział osoby w przedziale wiekowym 18-30 lat, które zamieszkują województwo łódzkie.

Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji. Zaplanowano m.in. cztery zjazdy szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia), warsztaty terenowe/projekt na rzecz lokalnej społeczności, wycieczkę o tematyce historyczno-patriotycznej oraz zjazd wyjazdowy. Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Serdecznie zachęcam do udziału!

dr Iwona Wieczorek
Dyrektor
Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego

attach_file Załączniki

Ikona png nist_logo.png png 5,14 kB
Ikona png nist_logo.png png 5,14 kB