AKTUALNOŚCI

04-12-2020

Zgłoszenie polowania zbiorowego: Gmina Krośniewice

Zgłoszenie polowania zbiorowego

Informujemy, że w dniach 10 - 12 grudnia 2020 r. na terenie OHZ ZG PZŁ Krośniewice (obwody 2 i 239), tereny gminy powiatu kutnowskiego: Dąbrowice, Nowe Ostrowy, Krośniewice oraz powiatu kolskiego: Chodów, odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem 17 myśliwych z państw Unii Europejskiej na zwierzynę grubą i drobną.

Polowanie każdorazowo odbędzie się w godzinach 7.30 - 16.00, miejsce zbiórki - siedziba OHZ.

Zgodnie z Art. 42ab ust. 1. ustawy Prawo łowieckie, Nadleśnictwo Kutno przekazuje informację o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych w obwodzie łowieckim nr 12 zarządzonym przez Nadleśnictwo Kutno.

Terminy polowań w obwodzie łowieckim Nr 12:

LP

DATA

GODZINY
ROZP I ZAK

GATUNKI
ZWIERZYNY

MIJESCE
POLOWANA

117.12.2020

8:00 - 15:30

Bażant, Lis,
Zając, Dzik
Odwód łowiecki nr 12, teren gmin:
Krośniewice, Daszyna i Chodów
218.12.20208:00 - 15:30 Bażant, Lis,
Zając, Dzik
Odwód łowiecki nr 12, teren gmin: Krośniewice, Daszyna i Chodów
319.12.20208:00 - 15:30 Bażant, Lis,
Zając, Dzik
Odwód łowiecki nr 12, teren gmin: Krośniewice, Daszyna i Chodów
423.12.20208:00 - 15:30 Bażant, Lis,
Zając, Dzik
Odwód łowiecki nr 12, teren gmin: Krośniewice, Daszyna i Chodów
530.12.20208:00 - 15:30 Bażant, Lis,
Zając, Dzik
Odwód łowiecki nr 12, teren gmin: Krośniewice, Daszyna i Chodów
631.12.20208:00 - 15:30 Bażant, Lis,
Zając, Dzik
Odwód łowiecki nr 12, teren gmin: Krośniewice, Daszyna i Chodów

 

Nadleśnictwo Kutno zastrzega, że wykonanie polowań jest uzależnione od warunków atmosferycznych oraz innych niezależnych od nadleśnictwa czynników.