AKTUALNOŚCI

22-09-2023

LXXVIII sesja Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; poz. 572 i poz. 1463) zwołana zostaje LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 28 września 2023 r. o godz. 9:00 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośniewice na rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do lat 3.
  7. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres oznaczony do lat 3.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji